Olivier van Noort, Menzis

Accountmanager 1e lijnszorg Menzis

Olivier van Noort studeerde Beleid en Management Gezondheidszorg in Rotterdam en werkte vanaf 1994 bij revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede. Aan de Universiteit Twente werkt hij aan een promotieonderzoek over populatiegebonden bekostiging 

Sinds 2001 werkt Olivier als inkoper bij Menzis, eerst vanuit het zorgkantoor Twente (AWBZ) en vanaf 2015 vanuit de Zorgverzekeringswet. Hij contracteert wijkverpleging, ELV/GRZ en huisartsenzorg. Je kunt hem altijd interesseren voor contractinnovatie die de triple aim tot doel heeft: een gezondere populatie, betere klantervaringen én lagere kosten. 

Linkedin

 

Deelsessies