Irene Mulder, Significant

Consultant bij Significant

Irene houdt zich bij Significant bezig met bedrijfsvoeringsvraagstukken in de zorg. Zij heeft onder andere ervaring met het uitvoeren van organisatiedoorlichtingen, het schrijven van inkoopverbeterplannen en het inrichten van categoriemanagement. Samenwerking tussen organisaties speelt vaak een belangrijke rol in haar werk. De afgelopen jaren twee jaar begeleidt Irene een samenwerkingsverband van negen ZBO's die er naar streven om meer samen te werken op het gebied van inkoop.

Deelsessies